Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Оцінка впливу факторів корпоративного управління на вартість акцій компанії Луганськтепловоз (ID:9913)
| Размер: 75 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 08.08.2007 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальні принципи корпоративного управління 4
2. Інвестиційна привабливість ХК “Луганськтепловоз” та її оцінка ринком 9
3. Розвиток корпоративної культури як засіб підвищення інвестиційної привабливості 15
Висновки 26
Література 28
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Формування культурних центрів (аналіз факторів впливу)
  Вступ 3 Розділ І. Модернізація культурно-дозвіллєвої діяльності 6 1.1. Сучасні вимоги до діяльності культурних центрів 6 1.2. Соціально-історичні та культурні передумови виникнення і розвитку клубів 9 1.3. Особливості культурно-дозвіллєвої діяльності в сучасних клубах країн Західної Європи та США 13 Розділ ІІ. Культурна політика в Україні та її вплив на формування культурних центрів 18 2.1. Аналіз культурної політики міжнародних організацій 18 2.2. Стратегічні пріоритети культурної політики України 20 2.3. Аналіз впливу культурної політики на формування культурних центрів 24 Розділ ІІІ. Напрямки вдосконалення формування культурних центрів 28 3.1. Роздержавлення в культурі: світовий досвід 28 3.2. Роздержавлення в культурі: українські реалії 31 3.3. Становлення і розвиток бібліотек України як суб’єктів господарювання 34 Висновки 40 Список літератури 43

 2. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на лакофарбові вироби виробництва АТЗТ
  ВСТУП 4 Розділ 1. Аналіз діяльності АТЗТ "__" на ринку лакофарбової продукції та його внутрішнього середовища 6 1.1. Опис АТЗТ "__" (внутрішні фактори, організаційна структура), характеристика діяльності. 6 1.2. Опис ринку, тенденцій розвитку ринку 10 1.3. Опис товару, товарний асортимент: основні технічні, цінові параметри. Вибір конкретного товару, конкретної моделі. 13 Розділ 2. Аналіз факторів маркетингового середовища 15 2.1. Аналіз факторів маркетингового макросередовища. 15 2.1.1. Аналіз політико-правового середовища. 15 2.1.2. Аналіз факторів економічного середовища. 18 2.2. Аналіз факторів мікромаркетингового середовища. 20 2.2.1. Визначення потенційного ринку підприємства, його визначення та опис типу маркетингу, що фірма використовує. 21 2.2.2. Конкуренція. 23 2.2.2.1. Опис конкурентної ситуації на ринку склоомивних рідин 23 2.2.2.2. Аналіз трьох основних конкурентів, їх короткий опис; співвідношення конкурентного положення АТЗТ "Хімрезерв" до основних конкурентів. 24 2.3. Висновки за результатами аналізу маркетингового середовища. 25 2.3.1. Підсумкові таблиці за визначеними факторами 25 2.3.2. Узагальнення результатів аналізу, визначення основних чинників, маркетингових проблем і маркетингових можливостей та їх причин. 26 2.3.3. Аналіз загроз та можливостей 27 2.3.4. SWOT-аналіз. 28 Розділ 3. Висновки та рекомендації. 30 3.1. Рекомендації по зміні ринкової стратегії 30 3.1.1. Тип маркетингу та стратегія охоплення ринку 30 3.1.2. Конкурентна стратегія 30 3.1.3. Позиціонування. 30 3.2. Рекомендації по зміні продуктової стратегії 31 3.2.1. Товарна стратегія. 31 3.2.2. Цінова стратегія. 31 3.2.3. Стратегія розподілу 31 3.2.4. Стратегії просування 31 3.2.5. Стратегії міжнародного маркетингу 32 Список використаної літератури 34

 3. Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Аналіз використання трудових ресурсів 5 2. Аналіз впливу трудових факторів на обсяг товарної продукції. 8 Висновок 11 Список використаної літератури 12

 4. Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності (практичний приклад)
  1. Методики оцінки діяльності підприємства та місце аналізу трудових факторів в аналітичній роботі. 3 2. Аналіз трудового потенціалу підприємства та його впливу та ефективність діяльності підприємства 8 Висновок. 16 Задача 8 22 На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці, використовуючи метод різниць та інтегральний. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Базисний період Звітний період Обсяг виробництва продукції, млн.грн. 32800 37850 Середньоспискова чисельність працівників,чол. 148 140 Продуктивність праці, грн./чол. 221,62 270,36 Література 26

 5. Характеристика факторів зовнішнього середовища, їх оцінка та вплив на діяльність туристичного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Характеристика факторів зовнішнього середовища 5 1.2. Методологія оцінки впливу факторів зовнішнього середовища 14 1.3. Особливості впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність туристичного підприємства 19 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 24 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ«Назва» 24 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності туристичного підприємстваТОВ «Назва» 28 2.3. Аналіз зовнішнього середовища туристичного підприємства 31 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 40 3.1. Характерні недоліки господарювання підприємства під впливом деструктивних факторів зовнішнього середовища 40 3.2. План заходів з оптимізації впливу факторів зовнішнього середовища 43 3.3. Перспективи розвитку туристичного підприємства ТОВ„ Назва” внаслідок оптимізації впливу факторів зовнішнього середовища 53 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 72

 6. Характеристика факторів зовнішнього середовища, їх оцінка та вплив на діяльність підприємства (на прикладі туристичногопідприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Теоретичні основи оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність туристичного підприємства 5 1.2. Методичні аспекти аналізу зовнішнього середовища 11 1.3. Законодавча та нормативно-правова база, що регулює діяльність туристичного підприємства 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 22 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності туристичного підприємства 22 2.2. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність туристичного підприємства 28 2.3. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність туристичного підприємства 37 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РОВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 45 3.1. Проблеми в діяльності туристичного підприємства під час кризи 45 3.2. Напрямки покращення діяльності туристичного підприємства під впливом факторів зовнішнього середовища 51 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 69-74

 7. Корпоративне управління. Сутність корпоративного управління
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 4 1.1. Особливості корпоративного управління 4 1.2. Основні принципи корпоративного управління 9 1.3. Моделі корпоративного управління 13 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АБ «назва» 18 2.1. Загальна характеристика підприємства 18 2.2. Система корпоративногоу правління підприємства 22 3 РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 31 3.1. Стан системи корпоративного управління в Україні 31 3.2. Напрями розвитку корпоративного управління в Україні 37 ВИСНОВКИ 41 ЛІТЕРАТУРА 43 ДОДАТКИ 45

 8. Обслуговування акцій. Розуміння акцій резидентів на вітчизняних та закордонних ринків капіталу
  Вступ 3 1. Класифікація акцій та права акціонерів 4 2. Обслуговування акцій 11 Висновки 15 Список використаної літератури 17

 9. Поняття корпоративного управління
  1. Поняття корпоративного управління 3 2. Основні риси акціонерного товариства 7 3. Дивідендна політика акціонерного товариства. Складіть схему формування джерл дивідендів та їх розподіл 16 Список використаної літератури 19

 10. Типові проблеми корпоративного управління
  1. Типові проблеми корпоративного управління 3 2. Способи реорганізації акціонерного товариства та вимоги щодо їх проведення 7 3. Завдання ревізійної комісії, та їх практична реалізація. Складіть звіт ревізійної комісії перед черговими загальними зборами акціонерного товариства 14 Література 18 Додаток 19

 11. характеристика моделей корпоративного управління
  Тезиси Вступ 4 Характеристика моделей корпоративного управління 6 1. Сутність корпоративного управління 6 2. Моделі корпоративного управління 8 Висновки 18 Література 19

 12. Перехідна модель корпоративного управління
  Вступ 3 1. Особливості перехідної моделі корпоративного управління 3 2. Процес формування ефективної моделі корпоративного управління в Україні 9 3. Проблеми національної моделі корпоративного управління 13 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 13. Екологічна експертиза. Оцінка шкідливого впливу на довкілля антропогенного ї техногенного характеру
  Вступ 3 1. Специфіка досліджень екологічних явищ 5 2. Сутність екологічної експертизи 6 3. Форми екологічної експертизи 10 4. Оцінка ситуації (основних проблем, ризиків) в контексті Стратегічної екологічної оцінки. 13 Висновок 15 Література 17

 14. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки
  1. Розкрити питання 2 1. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки. 2 2. Ревізійна комісія та її повноваження. 6 3. Проаналізуйте корпоративну політику держави в умовах перехідного періоду. 9 2. Відповісти на тестові запитання 14 1. Фінансові посередники здійснюють наступну діяльність: 2) Основні організаційні форми фінансового посередництва: 3) Інвестиційний фонд отримує винагороду за свої послуги: 4) Довірче товариство: 5) Інститути спільного інвестування: Література 15

 15. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки
  1. Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки. 3 2. Ревізійна комісія та її повноваження 13 3. Проаналізуйте корпоративну політику держави в умовах перехідного періоду. 15 Список використаної літератури 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua