Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Кредитний ринок України (ID:9919)
| Размер: 485 кб. | Объем: 51 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 28.08.2007 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ 4
1.1. Сутність та структура кредитного ринку. Види кредитних установ 4
1.2. Методи і принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень комерційними банками 13
1.3. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу 17
2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ 23
2.1. Банківський сектор як основний елемент грошово-кредитної системи 23
2.2. Становлення і розвиток небанківських інститутів грошово-кредитної системи 32
3. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 37
ВИСНОВКИ 44
ЛІТЕРАТУРА 46
ДОДАТКИ 48-51

Метою роботи є вивчення механізму формування і функціонування кредитного ринку України.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Кредитний ринок України
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО РИНКУ 4 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ 9 3. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 18 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 24

 2. Кредитний ринок та його роль в стабілізації економіки України
  Вступ 3 1. Поняття кредитного ринку 5 1.1. Сутність кредитного ринку 5 1.2. Складові елементи. Суб’єкти та об’єкти кредитного ринку. 8 2. Аналіз кредитного ринку в Україні 14 2.1. Становлення кредитного ринку в Україні за роки незалежності 14 2.2. Функціонування кредитного ринку сьогодні 16 3. Перспективи функціонування кредитного ринку в Україні 31 3.1. Проблеми функціонування кредитного ринку в Україні 31 3.2. Шляхи подолання проблем. Зарубіжний досвід. 35 Висновки 45 Список використаної літератури 47

 3. Кредитний ринок
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ 8 1.1. Роль кредиту в умовах ринкової економіки 8 1.2. Сутність та структура кредитного ринку 16 1.3. Основи функціонування кредитного механізму 22 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ ТА МЕХАНІЗМУ ЙОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 36 2.1. Державне регулювання кредитного ринку України 36 2.2. Кредитна політика комерційних банків в організації процесу кредитування 40 2.3. Аналіз показників розвитку вітчизняного кредитного ринку 52 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 70 3.1. Основні засади формування кредитної політики на 2008 рік 70 3.2. Напрямки глобалізації кредитної системи України 77 3.3. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку взаємовідносин підприємств з банками в кредитному процесі 89 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ 105

 4. ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. Поняття та класифікація фінансового ринку 4 2. Функції фінансового ринку 7 3. Сучасний стан фінансового ринку України 11 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

 5. Фінансовий ринок України
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. Суть та структура фінансового ринку 6 1.2. Функції фінансового ринку 9 1.3. Учасники фінансового ринку 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16 2.1. Стан та тенденції розвитку кредитного ринку 16 2.2. Фондовий ринок 20 2.3. Валютний ринок 24 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додаток А 41

 6. Страховий ринок України
  ЗМІСТ 1. Поняття страхової діяльності 3 2. Особливості розвитку страхового ринку в сучасних умовах 7 3. Правове становище учасників страхової діяльності 15 4. Державний нагляд за страховою діяльністю 21 Література 25

 7. Фондовий ринок України
  Вступ 3 1. Загальна характеристика фондового ринку 4 1.1. Сутність фондового ринку 4 1.2. Принципи та форми організації і функціонування ринку. 7 1.3. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами 10 2. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні 15 3. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 27 3.1. Проблеми функціонування фондового ринку України 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку 31 3.3. Нормативна база, напрями її вдосконалення 34 Висновок 37 Література 39 Мета курсової роботи. Метою курсової роботи являється загальна характеристика фондового ринку України. Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм фондового ринкуУкраїни.. Об’єкт дослідження – фондовий ринок України.

 8. Ринок нерухомості України
  Вступ. 3 1.Зміст та загальна класифікація нерухомості. 4 1.1.Поняття й ознаки нерухомості 4 1.2. Місце нерухомості в ринковій системі 11 1.3. Загальна класифікація об'єктів нерухомості 14 2. Особливості формування ринку нерухомості в Україні 15 2.1. Етапи становлення. 15 2.1. Місцеві та регіональні особливості ціноутворення на ринку нерухомого майна в України. 24 3. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку нерухомості України 26 3.1. Сучасний стан нерухомості в Києві 26 3.2. Ринок торгової (нежилої) нерухомості 26 3.3. Песпективи розвитку ринку нерухомості України 31 Висновоки 35 Список використаної літератури. 37

 9. Грошовий ринок України
  Вступ 3 1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 4 1.1. Поняття грошового ринку 4 1.2. Характеристика інструментів грошового ринку 6 1.3. Суб’єкти грошового ринку 9 2. Структура грошового ринку 10 3. Рівновага на грошовому ринку 14 4. Проблеми та перспективи розвитку грошового ринку в сучасних умовах 18 4.1. Проблеми розвитку грошового ринку 18 4.2. Перспективи розвитку грошового ринку 21 Висновок 29 Список літератури 31

 10. Фондовий ринок України в умовах інтернаціоналізації
  ВСТУП 3 1. Поняття «фондовий ринок» України, цілі та завдання в умовах інтернаціоналізації. 4 2. Фондовий ринок в умовах інтернаціоналізації: проблеми та шляхи їх вирішення. 7 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 11. Інвестиційний ринок України його оцінка і прогнозування
  ЗМІСТ Вступ 3 1.Характеристика інвестиційного ринку 5 1.1. Сутність інвестиційного ринку 5 1.2. Кон'юнктура інвестиційного ринку 8 1.3. Інвестиційний клімат 10 2.Класифікація інвестиційних проектів і ризиків 14 2.1. Класифікація інвестиційних проектів. 14 2.2. Класифікація інвестиційних ризиків. 18 3.Сучасний стан та умови інвестиційної діяльності в Україні 21 Висновок 38 Список літератури 40 Метою дослідження є розкриття сутності інвестицій, характеристика інвестиційного ринку України, аналіз факторів, що впливають на прибутковість інвестиційних проектів та шляхів підвищення ефективності капітальних вкладень. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з інвестиціями і їх ефективністю.

 12. Вексельний ринок України: стан та преспективи розвитку
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6 1.1. Поняття векселя та його види 6 1.2. Міжнародне вексельне законодавство 16 1.3. Особливості векселя як боргового документа 30 РОЗДІЛ ІІ.. АНАЛІЗ СТАНУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ 38 2.1. Ретроспективний аналіз розвитку вексельного обігу в Україні 38 2.2. Участь банків у розвитку вексельного обігу 49 2.2.1. Акцепт 49 2.2.2. Кредитні операції 62 2.2.3. Протест векселя 75 РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ 88 3.1. Проблеми розширення застосування векселів у розрахунках юридичних осіб 88 3.2. Перспектива освоєння вексельного обігу фізичними особами 98 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 Додатки 115 Метою даної роботи є дослідження основних операцій банків на вексельному ринку України а також перспектив розвитку вексельного ринку України. Предметом дослідження є діяльність комерційних банків на фінансовому ринку. Об’єктом дослідження є діяльність банків як суб’єктів вексельного ринку в Україні. Основні завдання роботи:  дослідити сутність векселя;  проаналізувати норми і системи міжнародного вексельного права;  здійснити ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного вексельного ринку;  провести дослідження особливостей операцій банків на вексельному ринку;  проаналізувати перспективи розвитку вексельного ринку в Україні. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглянуто сутність векселя, класифікацію векселів, основні норми міжнародного вексельного права. Другий розділ присвячено дослідженню основних особливостей операцій комерційних банків на вексельному ринку. Окремо акцентовано увагу на історії розвитку вексельного ринку в Україні. Розглянуто сутність та особливості акцепту, вексельного кредиту та протесту векселів. Третій розділ висвітлює перспективи розвитку вексельного ринку в Україні та основні проблеми, які стримують поширенню вексельних операцій як між підприємствами та організаціями так і фізичними особами. В якості інформаційної та методологічної бази слугували роботи провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, матеріали НБУ та Державного комітету статистики.

 13. Інвестиційний ринок України, його оцінка та прогнозування
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 5 1.1. Інвестиційний ринок, його сутність та інфраструктура 5 1.2. Формування інвестиційного ринку в ринковій економіці 11 1.3. Фінансові інструменти ринку інвестицій 15 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 19 2.1. Характеристика інвестиційного ринку в Україні на сучасному етапі 19 2.2. Аналіз кон'юнктури інвестиційного ринку України 24 2.3. Дослідження основних проблем розвитку інвестиційного ринку України на сучасному етапі 30 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 34 3.1. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку 34 3.2. Інвестиційна політика України як складова економічного зростання 41 3.3. Перспективи інтеграції України в міжнародний інвестиційний ринок 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТКИ 60-61 Статистичною і фактологічною основою дослідження є дані Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної комісії цінних паперів та фондового ринку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, матеріали Державного комітету статистики України, економічні звіти науково-дослідних центрів і рекомендації міжнародних експертів із питань фінансово-економічного розвитку країни, а також законодавчо-нормативні акти, що регулюють функціонування ринку фінансового капіталу в Україні

 14. Грошовий ринок України і перспективи його розвитку
  Вступ 3 Грошовий ринок України і перспективи його розвитку 4 1. Сутність та основні поняття грошового ринку 4 2. Розвиток грошового ринку України 8 Висновок 13 Практична частина 14 Задача 1 Рішення задач полягає у розрахунках з метою отримання від¬повідей на такі запитання: 1. Чому дорівнює М1 ? 2. Як зміниться М, якщо: • зміниться MB; • зміниться CR; • зміниться HR1 3. На скільки треба змінити MB, щоб збільшити М1? 4. Як треба змінити HR, щоб збільшити або зменшити М1? Розрахунки здійснити на підставі даних табл. Таблиця Показник Значення 1. Грошова база MB 320 2. Коефіцієнт депону¬вання CR 0,25 3. Норма обов'язко¬вих резервів HR 0,15 4. Норма надлишко¬вих резервів ЕR 0,05 5. Розмір показників після їх зміни: MB1 CR1 HR1 400 0,3 0,3 6. Обсяг збільшення М1, який треба здій¬снити за рахунок зміни MB2 280 7. Обсяг збільшення М1, який треба здій¬снити за рахунок зміни HR2 24 Задача 2 Розрахувати ціну облігації за формулою: де І – річна сплата процента або купона; М – сума погашення облігації (номінальна вартість); - ставка процента у вигляді десяткового дробу; n – кількість років до погашення. Вихідні дані: Номінальна вартість, грн. 250 Відсотковий дохід, % 32 Кількість років до погашення 3 Ставка до погашення, % 30 Список використаної літератури 17

 15. Страховий ринок України та проблеми його удосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні основи страхового ринку в Україні 5 1.1. Поняття страхового ринку 5 1.2. Структура страхового ринку 8 2. Аналіз сучасного стану страхового ринку 13 2.1. Основні показники сучасного стану страхового ринку України 13 2.2. Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи 21 3. Напрями удосконалення діяльності страхового ринку в Україні 26 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додаток 36

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua